Powołanie Przewodniczącego

UCHWAŁA NR 10/2012 Polskiego Związku Pływackiego podjęta na posiedzeniu Zarządu PZP w dniu 19 grudnia 2012 r w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Piłki Wodnej
Na podstawie §30 ust. 3 Statutu Polskiego Związku Pływackiego uchwala się, co następuje:
§ 1
Zarząd Polskiego Związku Pływackiego zatwierdza pana Sławomira Madeja jako przewodniczącego Komitetu Technicznego Piłki Wodnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.12.2012.